Electromatix OÜ

Leidub hulganisti valdkondi, kus tööstusautomaatika on kasutusel juba ammusest ajast, kuid nagu kõigil teistel seadmetel, nii ka tööstusautomaatika komponentidel, on oma eluiga. Tihti vananevad seadmed moraalselt, uued lahendused pakuvad hoopis rohkem võimalusi ning töötavad ökonoomsemalt. Teiseks peamiseks probleemiks on vanade automaatikaseadmete varuosade tarnimine, kuna paljusid osi lihtsalt ei toodeta enam. Enamasti tähendab see seadme lagunemisel häirivalt pikka tööseisakut.

Tööstusautomaatika renoveerimise käigus programmeerime seadme tööprotsessi uuesti. Kontrollime vanu kontrollereid ning vahetame need uute vastu. Enamasti tähendab kontrolleri ennetav vahetamine tunduvalt väiksemat kulu, kui selle tegemata jätmisel võimalik tööseisak. Just vanematel masinatel ei tarvitse enam alles olla ka infot elektriskeemi või juhtprogrammi kohta, seetõttu kaardistame kontrolleri sisendid ja väljundid ning kohandame need uue kontrolleriga, misjärel taastame süsteemi töö.